Gdy kupowałeś OC dla swojego samochodu, na pewno proponowano Ci pakiet ubezpieczeń z NNW. Zastanawiałeś się wówczas, co to właściwie jest i do czego służy? Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to bardzo ważna polisa, która zapewnia Tobie oraz pasażerom wsparcie finansowe po doznaniu uszczerbku na zdrowiu – sprawdź, co musisz o nim wiedzieć.

Z ubezpieczeniem OC sprawa jest jasna – każdy kierowca musi je mieć, bo dzięki niemu możliwa jest wypłata odszkodowań po wypadkach. Autocasco nie jest obowiązkowe, ale wiadomo, że może się przydać choćby do naprawy zniszczonego samochodu. Również w przypadku assistance nie ma większych wątpliwości – to polisa, która może zapewnić różnego rodzaju pomoc ubezpieczyciela. Ale do czego w takim razie służy NNW?

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

Zacznijmy od rozszyfrowania skrótu. Ubezpieczenie NNW to nic innego jak ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Nas interesuje NNW komunikacyjne, czyli jak łatwo się domyślić, polisa przeznaczona dla kierowców i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. To o tyle ważne zaznaczenie, że NNW zwykle obejmuje wszystkie osoby podróżujące danym pojazdem w chwili zdarzenia, choć oczywiście mogą być od tej zasady wyjątki, o których później.

Na razie skupmy się na podstawowych sprawach. Skoro wiesz już, czym jest ubezpieczenie NNW, warto się teraz zastanowić, w jakich sytuacja działa? Innymi słowo, co to właściwie jest nieszczęśliwy wypadek?

Definicję takiego zdarzenia towarzystwa ubezpieczeniowe podają zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i w zależności od firmy nieco się one do siebie różnią. W każdym przypadku można jednak mówić o nagłym zdarzeniu związanym z ruchem i używaniem pojazdu mechanicznego, które stało się bezpośrednią przyczyną uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.

Do jakich sytuacji odnosi się ubezpieczenie NNW?

Wczytując się w definicję nieszczęśliwego wypadku, można od razu zauważyć, że nie mówi ona wyłącznie o wypadkach samochodowych, lecz o „zdarzeniach związanych z ruchem i używaniem pojazdu”. Skąd to rozróżnienie? Dzięki niemu ochrona w ramach NNW obejmuje wszelkiego rodzaju sytuacje, do jakich może dojść w związku z samochodem, czyli wypadki podczas:

 • ruchu pojazdu,
 • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,
 • załadunku i rozładunku pojazdu lub połączonej z nim przyczepy,
 • pożaru lub eksplozji pojazdu,
 • naprawy pojazdu na trasie,
 • postoju i garażowania pojazdu.

Oczywiście mowa jest tylko o NNW komunikacyjnym. Ochronę można zawsze rozszerzyć na inne dziedziny życia, sprawiając, że będzie też obejmować np. sytuacje niezwiązane z używaniem pojazdu czy wypadki domowe.

Kiedy pomoże Ci ubezpieczenie NNW?

Skoro ochrona w ramach NNW samochodowego działa we wszystkich określonych wyżej przypadkach, czy oznacza to, że zawsze można liczyć na wsparcie ubezpieczyciela? Nie! Odszkodowanie z tej polisy można otrzymać, gdy z powodu nieszczęśliwego wypadku dojdzie do śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażera.

Na pomoc w ramach NNW można więc liczyć w razie np. złamania nogi lub ręki na skutek wypadku samochodowego, w którym poszkodowany był kierowcą lub pasażerem. Nie ma przy tym znaczenia, czy przebywał on w samochodzie sprawcy wypadku, czy nie. Ubezpieczenie NNW jest niezależne od OC, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać różne świadczenia za jeden wypadek, ale uwaga: sprawca wypadku może liczyć na odszkodowanie tylko i wyłącznie, jeśli ma wykupione NNW.
Przykład:

Agnieszka jechała w samochodzie prowadzonym przez Marcina. Ten zagapił się i wyjechał z drogi podporządkowanej prosto pod maskę nadjeżdżającego auta pana Janusza. Cała trójka doznała w wypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu. Na jakie świadczenia mogą liczyć, zakładając, że obydwaj kierowcy mieli wykupione polisy OC i NNW?

Straty pana Janusza (rzeczowe i osobowe) pokryje ubezpieczenie OC Marcina, będzie on mógł również liczyć na odszkodowanie ze swojego NNW. Agnieszka będzie mogła zgłosić szkodę osobową z OC Marcina oraz liczyć na wsparcie z jego NNW. Samemu Marcinowi zostanie natomiast tylko odszkodowanie w ramach swojego NNW.

A co byłoby w sytuacji, gdyby w wyniku wypadku doszło do śmierci ubezpieczonego? Wówczas odszkodowanie otrzymają jego najbliżsi w kolejności określonej przez ubezpieczyciela. Pierwsze miejsce zajmuje zawsze współmałżonek ofiary, następnie jego dzieci, rodzice i kolejni spadkobiercy.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w ramach NNW?

Wiesz już, kto i kiedy może liczyć na uzyskanie świadczenia w ramach ubezpieczenia NNW. A czy są możliwe sytuacje, w których odszkodowanie mimo wszystko nie zostanie wypłacone? Tak!

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w ramach NNW, jeżeli dojdzie do jednego z wymienionych w OWU wyłączeń odpowiedzialności. Ich wystąpienie wyklucza wypłatę odszkodowania z NNW dla kierowcy oraz dla pasażera, jeżeli miał on świadomość zaistniałej sytuacji i w pełni świadomie zgodził się na jazdę. Zaliczają się do nich m.in.:

 • wypadki spowodowane umyślnie,
 • wypadki spowodowane przez kierowcę nieposiadającego uprawnień,
 • wypadki spowodowane przez kierowcę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • wypadki spowodowane w związku z popełnieniem przestępstwa.

Ponadto często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania wszystkim poszkodowanym pasażerom, jeżeli ich liczba przekroczyła liczbę miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W zależności od warunków umowy wypłata świadczenia nie będzie też przysługiwała autostopowiczowi.

Czy ubezpieczenie NNW zapewnia tylko odszkodowanie?

W zależności od zawartej z ubezpieczycielem umowy, ochrona w ramach NNW może gwarantować także świadczenia wykraczające poza wypłatę odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zapewnić poszkodowanemu również pokrycie kosztów m.in.:

 • leczenia szpitalnego,
 • rehabilitacji i zakupu sprzętu ortopedycznego,
 • zakupu leków,
 • niezdolności do pracy,
 • pogrzebu, trumny lub kremacji.

Trzeba przy tym pamiętać, że wszystkie tego typu świadczenia są obarczone różnego rodzaju warunkami, które zastrzega sobie w umowie towarzystwo ubezpieczeniowe. Może się więc okazać, że np. wsparcie przy zakupie protez będzie ograniczone do konkretnej kwoty lub procentowej części sumy ubezpieczenia albo zwrot kosztów leczenia wejdzie w grę tylko po określonym czasie hospitalizacji. W każdym przypadku należy więc dokładnie zapoznać się z treścią OWU, aby później nie mieć przykrej niespodzianki.

Od czego zależy kwota odszkodowania z ubezpieczenia NNW?

Kwota odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w ramach NNW zależy od dwóch czynników:

 • rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu i jego stopnia,
 • sumy ubezpieczenia.

Wybierając polisę i uzgadniając jej warunki, powinieneś więc przede wszystkim zwracać uwagę na tabelę określającą normy oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także na proponowaną sumę ubezpieczenia NNW.

Od tej ostatniej zależy oczywiście koszt całej polisy (im wyższa, tym droższe ubezpieczenie), ale też bardzo istotnie wpływa ona na wypłacaną rekompensatę. Może się więc okazać, że dopłacając kilkadziesiąt złotych, zyskasz kilkadziesiąt tysięcy, gdyby doszło do wypłaty odszkodowania.

NNW – ubezpieczenie a wypłata odszkodowania

Jak w takim razie obliczyć, na jakie wsparcie ubezpieczyciela w ramach NNW mógłbyś liczyć w razie wypadku? To proste, wystarczy pomnożyć procent doznanego uszczerbku na zdrowiu z sumą ubezpieczenia. Sumę znasz, bo wybierałeś ją przy kupnie polisy, a co z procentem uszczerbku? Ten znajdziesz w tabeli określającej, jaki procent sumy ubezpieczenia przysługuje za konkretny uszczerbek – jest ona umieszczona w OWU lub dodana jako załącznik.

Kwota wypłaconego odszkodowania będzie zatem zależeć od tego, jaki procent sumy ubezpieczenia przysługuje za dany rodzaj uszczerbku na zdrowiu oraz jaką sumę wybrałeś. Powiedzmy, że za doznany przez Ciebie trwały uszczerbek przysługuje 10% sumy ubezpieczenia. Przy polisie opiewającej na 10 tys. zł otrzymasz 1000 zł, ale gdybyś zainwestował nieco więcej i wykupił polisę na 100 tys. zł, w ramach rekompensaty otrzymałbyś aż 10 000 zł.

Pamiętaj też, że suma ubezpieczenia jest ustalana na jedną osobę. Jeżeli więc w zdarzeniu było trzech poszkodowanych objętych ubezpieczeniem NNW, każdy otrzyma odszkodowanie w zależności od doznanego uszczerbku liczone od całkowitej sumy ubezpieczenia. Nie ma też znaczenia liczba wypadków, do jakich doszło w okresie obowiązywania ubezpieczenia – wypłata odszkodowania za wcześniejsze zdarzenie nie ma wpływu na uzyskanie rekompensaty za kolejne.

Ubezpieczenie NNW – cena polisy w różnych towarzystwach

Od czego zależy cena ubezpieczenia NNW? Ponieważ firmy ubezpieczeniowe najczęściej oferują NNW komunikacyjne w pakiecie z OC, jego koszt zależy od tych samych czynników, które kształtują wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia.

Liczą się zatem parametry samochodu (m.in. marka, model, rok produkcji, pojemność silnika), dane kierowcy (m.in. wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny) oraz jego historia ubezpieczeniowa. Do tego dochodzą szczegóły ubezpieczenia NNW, takiej jak suma ubezpieczenia i jego warunki. Pamiętaj, że to wszystko może się bardzo istotnie różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela, dlatego kluczem do znalezienia najkorzystniejszej polisy jest porównanie jak największej liczby ofert.

To umożliwi natomiast skorzystanie z kalkulatora OC AC, gdzie nie tylko będziesz mógł zestawić propozycje różnych firm, ale też kupić ubezpieczenie NNW online w dowolnie wybranym pakiecie z OC, AC i assistance. Ile możesz na tym zaoszczędzić? Sprawdźmy na przykładzie 28-letniego Michała z Wrocławia, który szuka ubezpieczenia dla swojej Skody Octavii z 2006 roku. Jakie najtańsze oferty otrzymał od różnych firm?

 • Pakiet OC + NNW + Assistance w TUZ Ubezpieczenia za 701 zł z sumą ubezpieczenia NNW w wysokości 10 000 zł.
 • Pakiet OC + NNW w Benefii za 769 zł z sumą ubezpieczenia NNW w wysokości 30 000 zł.
 • Pakiet OC + NNW + Assistance w LINK4 za 796 zł z sumą ubezpieczenia NNW w wysokości 20 000 zł.

Jak widać, pakiet ubezpieczeń z NNW z dość wysoką sumą ubezpieczenia można mieć, już płacąc za całą polisę mniej niż 1000 zł. Oszczędzanie na NNW jest nieopłacalne, ponieważ za niewielką dopłatę do składki można uzyskać wartą znacznie więcej ochronę finansową. Na cenę pakietu ubezpieczeń w znacznie większym stopniu wpływają inne polisy (np. autocasco), ale to wsparcie jakie w razie potrzeby będziesz mógł uzyskać w ramach NNW, okaże się nieocenione, gdy dojdzie do wypadku.


Loading...