Ponad 10 tysięcy aut skradziono w 2017 roku według statystyk Komedy Wojewódzkiej Policji. Jak wyobrażasz sobie kradzież Twojego samochodu?

Wychodzisz z domu, pracy, siłowni czy restauracji – i zastajesz pustkę na miejscu zaparkowanego pojazdu? Jeśli masz AC od kradzieży, ubezpieczyciel wypłaciłby Ci odszkodowanie za utracony pojazd. Chyba że przyznasz się do zostawienia pilota do samochodu albo kluczyków w miejscu publicznym… z którego każdy mógł je wziąć. To jedna z sytuacji, w której nie dostaniesz odszkodowania z AC – jakie są inne?

Za jakie szkody dostaniesz odszkodowanie z autocasco?

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC dostaniesz za częściowe lub całkowite szkody powstałe na skutek:

 • kradzieży pojazdu,
 • działania żywiołów,
 • niesprzyjających warunków atmosferycznych,
 • pożaru,

a także wyrządzone przez osoby trzecie lub spowodowane przez wypadki i kolizje z innymi pojazdami, przedmiotami, zwierzętami z winy kierowcy.

Od minicasco do all risk – jaki zakres ochrony jest najlepszy?

Ubezpieczenia Autocasco mają różne warianty ochrony. Warunki wypłacenia odszkodowania są zależne od ubezpieczyciela i wykupionego pakietu. Z reguły tanie AC daje wąski zakres ochrony, na przykład obejmujący tylko kradzież.

Typem takiego tańszego AC jest Minicasco, które obejmuje ochroną kradzież auta i szkodę całkowitą, czyli uszkodzenie, którego koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Z kolei AC All Risks to najszerszy dostępny pakiet AC, który w zakresie ochrony ma wszystkie możliwe zdarzenia, które mogą uszkodzić pojazd, oprócz ujętych w wyłączeniach odpowiedzialności.

Ciekawostka: auto traci na wartości w czasie. Jeśli szkoda całkowita samochodu nastąpi po kilku latach od jego zakupu, odszkodowanie z AC będzie o wiele mniejsze od pierwotnej wartości auta. Z tego powodu opcją dodatkową do AC jest ubezpieczenie GAP – zabezpieczenie utraty wartości pojazdu.

Wyłączenia odpowiedzialności w autocasco

Wyłączenia odpowiedzialności to przypadki, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę. Są to wyjątki od reguły. Przykładowo: ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie polisy AC za kradzież, ale w umowie jest podanych kilka sytuacji, w których odpowiedzialność jest zniesiona.

Porada eksperta:
Zawsze bardzo uważnie przeczytaj OWU AC i szczególnie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Firmy ubezpieczeniowe ustalają własne listy sytuacji wyłączonych z odpowiedzialności finansowej, ale część z nich jest powtarzalna. Wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować szkody:

 • wyrządzone przez osobę pod wpływem alkoholu czy narkotyków,
 • wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • pojazdu bez aktualnego przeglądu technicznego,
 • powstałe podczas normalnego użytkowania auta,
 • spowodowane przez sprawcę bez prawa jazdy.

Wyłączenia odpowiedzialności w AC od kradzieży

Wydaje się, że kradzież to prosta sytuacja – ktoś zabrał auto bez Twojej wiedzy i nie ponosisz żadnej winy. Okazuje się jednak, że są sytuacje, w których ubezpieczyciele podchodzą do kradzieży inaczej i uchylają się od wypłacenia odszkodowania. Wyłączenie odpowiedzialności w umowie AC od kradzieży obejmuje zazwyczaj sytuację, w której:

 • kierowca opuścił pojazd i nie zabezpieczył go należycie,
 • skradzione auto nie miało zabezpieczeń zadeklarowanych przez kierowcę,
 • auto zostało skradzione w krajach podwyższonego ryzyka, takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia czy inne ustalone w OWU przez ubezpieczyciela.

Wyłączenia odpowiedzialności w AC od kradzieży w PZU – przykład

 • Kierowca nie dostanie odszkodowania z AC w PZU, jeśli zostawi w środku pojazdu kluczyki, sterownik albo nie użył wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w konstrukcji pojazdu.
 • Nie możesz liczyć na odszkodowanie, jeśli kluczyki zostaną skradzione, nie wymienisz zamka – i następnie zostanie skradziony samochód.

Podsumowanie:
1. Zakres ubezpieczenia AC zależy od ubezpieczyciela i wybranego pakietu.

2. Można wykupić Minicasco obejmujące jedynie kradzież i szkodę całkowitą lub AC All Risks.

3. AC może zawierać tzw. wyłączenie odpowiedniości ubezpieczyciela.

4. Wyłączenie odpowiedzialności to przypadki, w których ubezpieczyciel nie musi płacić odszkodowania.

5. Przy AC od kradzieży typowe wyłączenia dotyczą braku odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu czy kradzieży dokonanej w krajach podwyższonego ryzyka.

6. Wiele towarzystw nie wypłaca odszkodowania z AC, jeśli kierowca zostawił kluczyki w aucie i dlatego pojazd został skradziony.

15,00
Loading...