Nie jesteś pewien, czy potrzebujesz assistance na cały rok, ale chciałbyś je wykupić przynajmniej na czas zagranicznego wyjazdu? Sprawdź, jak znaleźć najlepsze krótkoterminowe assistance!

Assistance to dobrowolne ubezpieczenie, które przydaje się przede wszystkim na czas dalekich podróży. Dlatego tym bardziej warto wykupić krótkoterminowe assistance na 7, 15 lub 30 dni. Jak wybrać krótkoterminowe assistance?

Co obejmuje assistance?

Każde ubezpieczenie dobrowolne może mieć inny zakres. Czasami zdarza się nawet tak, że jedno towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje kilka różnych wersji assistance, z których trudno wybrać tę najlepszą dla siebie. 

Właśnie dlatego warto odwiedzać strony internetowe stworzone właśnie dla przyszłych klientów firm ubezpieczeniowych. Jedną z takich witryn jest https://ranking-assistance.pl/. Można na niej znaleźć różne warianty ubezpieczeń, opisane w przejrzystych tabelach ułatwiających ich porównanie z innymi wersjami assistance.

Jaki zakres mają pakiety assistance?

Przedstawiamy pakiet jednego towarzystwa ubezpieczeniowego —  firmy Warta. Na jego przykładzie można zauważyć, jakie usługi mogą być zawarte w pakietach krótkoterminowego assistance i na jakie świadczenia należy zwrócić uwagę przy wyborze tego ubezpieczenia.

Assistance Warty o nazwie Podróżnik 15 można wykupić tylko na 15 dni. Bez względu na rodzaj pojazdu, któremu chcemy zapewnić ochronę, cena pakietu wyniesie 89 zł. Warunkiem wykupienia assistance jest posiadanie aktualnej polisy OC wystawionej przez Wartę.

Spójrzmy na tabelę przedstawiającą usługi świadczone w ramach wariantu Podróżnik 15 i inne informacje na temat tego ubezpieczenia. Dane pochodzą ze stron warta.pl i ranking-assistance.pl.

   
Źródła: warta.pl, ranking-assistance.pl.

Co sprawdzić przed ostatecznym wyborem ubezpieczenia?

Osoby, które jeszcze nie kupowały dobrowolnych ubezpieczeń mogą nie wiedzieć, co jest ważne przy wyborze assistance. Okazuje się, że aby sprawdzić wszystkie najważniejsze cechy ubezpieczenia, należy przeczytać informacje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które można znaleźć na stronie każdego TU. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Kraje, na terenie których obowiązuje ochrona

Powinieneś wybrać ubezpieczenie, które obejmuje usługi świadczone na terenie państwa, do którego się udajesz. Sprawdź szczególnie wyłączenia niektórych państw europejskich.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 

W razie powstania niektórych szkód firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. Są to szkody związane z:

  • rażącym niedbalstwem właściciela pojazdu (np. pozostawieniem samochodu na pochyłej powierzchni bez zaciągnięcia hamulca ręcznego), 
  • zwykłą eksploatacją samochodu,
  • czynnikami niezależnymi od ubezpieczyciela i kierowcy (strajkami, działaniami terrorystycznymi i wojennymi, zanieczyszczeniem środowiska),
  • użytkowaniem samochodu po jego kradzieży,
  • użyciem samochodu niezgodnie z przeznaczeniem (np. do udziału w rajdach albo transportu zbyt ciężkich obiektów),
  • korzystaniem z pojazdu pod wpływem substancji odurzających,
  • podróżami po krajach wysokiego ryzyka (Rosji, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii).

Franszyza kilometrowa

Jest to minimalna liczba kilometrów, która musi dzielić miejsce zdarzenia od miejsca zamieszkania poszkodowanej osoby. Poniżej tej wartości firmy ubezpieczeniowe nie są zobowiązane udzielić pomocy.

Możliwość opieki nad zwierzętami i dziećmi hospitalizowanych kierowców 

W niektórych wersjach assistance można spotkać się ze specyficznymi usługami świadczonymi tylko osobom, które podróżowały z dziećmi lub zwierzętami. Jeżeli ich jedyny opiekun w wyniku obrażeń spowodowanych w czasie wypadku trafi do szpitala albo zginie, jego podopieczni zostaną przetransportowani na miejsce wybrane przez ich prawnych opiekunów. 

Opieka nad dziećmi w ramach assistance trwa zwykle kilka dni. W ramach tego ubezpieczenia, pupilom poszkodowanej osoby zapewnia się przewóz do lecznicy lub hotelu dla zwierząt albo utylizację, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Dopiero po przeczytaniu OWU assistance można zdecydować się na wybranie konkretnego ubezpieczenia. Krótkoterminowe assistance warto wykupić ze względu na jego niską cenę i ochronę, którą zapewnia. Usługi świadczone w ramach tego ubezpieczenia mogą się przydać w najmniej spodziewanym momencie.


Loading...