Jeśli chcesz zrobić prawo jazdy i kupić pierwszy samochód, to pojęcie „ubezpieczenie samochodu” na pewno nie jest Ci obce. Czy wiesz dokładnie, czym różni się OC od AC? To dwa podstawowe ubezpieczenia, które powinien znać każdy właściciel auta. Kupując je, warto pamiętać o kilku kwestiach, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

1. Ubezpieczenia komunikacyjne – obowiązkowe i dobrowolne

Dostępnych jest wiele opcji ubezpieczenia samochodowego, lecz tylko jedno z nich jest obowiązkowe – OC. Autocasco możesz wykupić dodatkowo. Nie istnieje obowiązek jego wykupienia, jednak wielu właścicieli pojazdów decyduje się na zakup tej polisy. Dlaczego? O tym w dalszej części poradnika.

Skąd wzięły się różne polisy komunikacyjne?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) wynika z regulacji prawnych narzuconych przez przyjętą ustawę. AC jest propozycją stworzoną przez towarzystwa ubezpieczeniowe do uzupełnienia ochrony w innym zakresie – to całkowicie dobrowolna decyzja posiadacza.

2. Zakres ubezpieczenia – pojedyncze zdarzenia a all risks

Kolejny rozdźwięk między OC a AC to zakres ubezpieczenia. Oferta obowiązkowej polisy w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest taka sama, natomiast propozycje dobrowolnego AC znacznie różnią się między sobą.

Co obejmuje polisa OC i AC?

Przedmiot ochrony w obu polisach jest zupełnie inny. OC przenosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez kierowcę w ruchu drogowym na ubezpieczyciela, natomiast AC zapewnia odszkodowanie posiadaczowi auta w przypadku jego uszkodzenia lub całkowitej utracie. Poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne obejmują odmienny zakres usług, który ma wpływ na przydatność ubezpieczenia dla kierowcy.

Czy mieszkając w Polsce, chciałbyś mieć bowiem samochód chroniony przed wybuchem wulkanu, lecz nie przed kradzieżą? Jeśli chcesz mieć autocasco, przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem dokładnie ją przeczytaj.

3. Kogo chroni ubezpieczenie?

Kupując ubezpieczenie, musisz mieć świadomość, kogo ono właściwie chroni. Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako jego sprawca i masz jedynie ubezpieczenie OC, nie licz na pieniądze, które pokryją Twoje straty. Zniszczony samochód, konieczność holowania – za to zapłacisz z własnej kieszeni.

Do kogo trafi odszkodowanie?

Z Twojego ubezpieczenia OC zostaną wypłacone pieniądze dla osób poszkodowanych w wypadku – pokryją ich straty materialne lub osobowe. Z tych środków naprawią uszkodzone auto lub udadzą się na rehabilitację. Jeżeli oprócz OC posiadasz również AC – możesz liczyć na podobne zadośćuczynienie dla siebie. W zależności od wybranej oferty towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci rekompensatę za straty, których doznałeś wskutek wypadku lub pokryje koszty naprawy samochodu.
Podobnej pomocy możesz oczekiwać w przypadku kradzieży lub zniszczenia auta (np. zarysowania przez wandali lub wgniecenia przez grad), którego powodem nie było Twoje zaniedbanie. AC to również ochrona przed szkodami spowodowanymi przez zdarzenia losowe, takimi jak: silny wiatr, powódź czy pożar.

Najkrócej: OC chroni osoby trzecie, a AC Ciebie.

4. Najtańsze OC a najtańsze AC

Cena ubezpieczenia AC zależy m.in. od jego zakresu. Obowiązkowe OC zawsze ma ten sam zakres. Jedynym więc wyznacznikiem, którym powinieneś kierować się przy jego wyborze, jest cena. Tańsze OC to nie jest wcale gorsze OC. Wielu właścicieli pojazdów popełnia błąd i wybiera droższe ubezpieczenie samochodu, sądząc, że będzie lepsze czy też skuteczniejsze. To strata pieniędzy. Kup OC od ubezpieczyciela, który oferuje Ci je najtaniej.

Ciekawostka:
Twoja składka OC może być wyższa od polisy ojca, lecz niższa niż młodszego brata. Wpływ na to mają czynniki takie jak wiek kierowcy czy doświadczenie za kółkiem. Nie sugeruj się więc wysokością ubezpieczenia znajomych kierowców – dla Ciebie zostanie sporządzone osobne wyliczenie.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku autocasco. Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są bardzo zróżnicowane, a rozbieżności cenowe to kwoty rzędu od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wynika to z różnego sposobu wyliczania składki i szeregu zmiennych, które mają na nią wpływ, np. wiek auta, jego marka czy przebieg. Ochrona ma różny zakres, więc zapoznaj się z ofertami ubezpieczycieli i wybierz najkorzystniejszą dla siebie. Pomogą Ci w tym porównywarki i kalkulator ubezpieczeń.

5. Kiedy trzeba kupić ubezpieczenie?

W tym przypadku sprawa jest prosta: polisę OC musisz wykupić w dniu nabycia auta lub jego rejestracji, natomiast autocasco zwykle kupuje się od razu przy zakupie OC.
Należy pamiętać o ciągłości ubezpieczenia O, które trzeba przedłużać co 12 miesięcy. Z autocasco możesz zrezygnować zupełnie lub zmienić jego wariant.

6. Kiedy odszkodowanie się nie należy?

Ochrona autocasco może być bardzo rozległa i jako właściciel auta nie musisz martwić się o pieniądze na naprawę samochodu po ewentualnym wypadku. Jednak są sytuacje, w których świadczenie finansowe może nie zostać wypłacone.

Ubezpieczyciele nie poniosą odpowiedzialności i mogą odmówić przyznania odszkodowania z AC, gdy do danej sytuacji dojdzie w wyniku:

 • niedbalstwa właściciela pojazdu (np. pozostawienie kluczyków w aucie);
 • celowego uszkodzenia samochodu;
 • braku kompletu kluczyków;
 • braku badania technicznego;
 • celowego wykorzystania auta w sytuacjach niebezpiecznych (np. rajdy, akcje protestacyjne).

Warto mieć świadomość istnienia tego rodzaju obostrzeń.

W przypadku OC istnieją sytuacje, kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, ale będzie chciał otrzymać ich zwrot od ubezpieczonego kierowcy. Zadzieje się to, kiedy np. kierowca spowoduje wypadek po spożyciu alkoholu. Takie rozwiązanie to tzw. regres ubezpieczeniowy.

Jeśli w wypadku zostaną uszkodzone pojazdy należące do tej samej osoby, firmy ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowania z OC.

Podsumowanie:

 • OC jest obowiązkowe, a AC – dobrowolne. Cena polis komunikacyjnych zależna jest od szeregu różnych czynników.
 • Przy zawieraniu ubezpieczenia OC najważniejszy jest wiek kierowcy, doświadczenie drogowe i historia ubezpieczenia (bezszkodowość i zniżki).
 • W przypadku AC najistotniejsze są: marka, model i wersja auta, wiek, przebieg, miejsce parkowania, a także kolor nadwozia.
 • Pamiętaj, że OC musisz nabyć najpóźniej w dniu kupna lub rejestracji auta! W przeciwieństwie do AC, za jego brak grożą wysokie kary.
 • Posiadając AC, dostaniesz odszkodowanie za szkody powstałe w Twoim samochodzie w wyniku wydarzeń losowych. Świadczenie z OC trafi do osób trzecich poszkodowanych w wypadku, w którym uczestniczyć będzie Twój pojazd.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają listy wyłączeń. Są to sytuacje, w których mimo posiadanego AC i OC nie dojdzie do przekazświadczenia. W wyniku regresu ubezpieczeniowego towarzystwo może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania
35,00
Loading...